آدرس:

تهران – بزرگراه آزادگان – تقاطع تندگویان – شهرک آهن مکان نبش سوم شرقی – پلاک ۵۳۴ و ۵۳۵